İrem Sözer Andan

İlkokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayıp, Psikoloji ve Sosyoloji lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesinde, klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini Okan Üniversitesinde tamamlamıştır. Doç. Dr. İrem Erdem Atak danışmanlığında “Doğal ve Cerrahi Yolla Menopoza Girmiş Kadınların Depresyon Düzeylerinin Cinsel Doyum Üzerindeki Etkisi” konulu tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamlayarak uzman diploması almıştır. Maltepe Üniversitesi Psikoloji doktora programında öğrenimine devam etmektedir.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde stajlarını yapmıştır. Gönüllü olarak Eyüp Çocuk Esirgeme Kurumunda 6-12 yaş arası çocukların eğitim ve kişisel konularında rehberlik yapmıştır. Mezuniyetinin ardından Maltepe Belediyesi ve Febris Danışmanlık Merkezinin ortak projesinde görev almış ve 3-6 yaş çocuklara gelişim ve tarama testleri uygulamıştır. Özel Maltepe Bölge Hastanesinde görev almıştır. 

Yetişkin ve ergenler ile çalışıp, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve EMDR terapi yöntemini kullanmaktadır. Yetişkin ve ergenlerle Rorschach Mürekkep Lekeleri Testi, Tematik Algı Testi (TAT) ve Nöropsikolojik Değerlendirme yapıp yorumlayabilmektedir.

 

 Uzmanlık alanları, Depresyon, Kaygı Bozukluları (Obsesif kompülsif bozukluk, panik bozukluk, yaygın anksiyete, fobiler vb.), Kişilik Bozuklukları, Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Kadınlarda Menopoz Sorunları üzerinedir.

Türk Psikologlar Derneği, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, Nöropsikoloji Derneği ve Emdr Derneği üyesidir.