Hakkımızda

Khora; benliğin, bedenin, kimliğin inşa edilmeye başlandığı annesel bir uzam, ruhsal bir alandır.*

Benliğin temelleri erken dönemde atılır ancak gelişim ve değişim yaşam boyunca devam eder. Khora, bireylerin kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri, gerçeklik dahilinde beklenti ve arzularını daha iyi tanımlayabilmeleri, dengeli ve canlı bir hayat yaşayabilmeleri yönünde kendileri için yeni kapılar açacakları bir yer, daha önce konuşulmamış olanlara ev sahipliği yapacak güvenli bir alan olabilmek için Eylül 2020’de kurulmuştur.

Khora’da Türk Psikologlar Derneği’nin belirlediği etik ilkeler ve mesleki sınırlarımız dahilinde; kendi ruhsal süreçlerini merak eden bireylerle, birbirini ve ilişkilerini daha iyi tanımayı arzu eden çiftlerle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunun yanı sıra seminer ve atölye çalışmalarımızla da kendi bireysel ve mesleki gelişimine önem veren meslektaşlarımıza ulaşabilmeyi hedeflemekteyiz.

 (* ’Khora’ tanımı Julia Kristeva’nın kavrama bakış açısından yola çıkarak yazılmıştır.)